top of page

BILARD

billiards.webp

OSIEM STÓP, KAMIENNA PŁYTA

 

Dobrze jest grać na profesjonalnym, ośmiostopowym stole, wyposażonym w kamienną płytę, bez względu na to, czy grasz w bilard od lat, czy jesteś nowicjuszem, Właśnie taki, turniejowy stół, oddajemy do dyspozycji naszych gości. Osobny budynek, w którym mieści się nasza bilardownia, zapewni komfort gry do późnych godzin wieczornych.

Zapraszamy do gry z dbałością o stan techniczny stołu oraz poszanowaniem zasad gry, przede wszystkim fair play.

WYNAJEM STOŁU

 

Stół jest wynajmowany na co najmniej jedną godziną, w systemie wynajmu na pełne godziny użytkowania.

Grający otrzymają do dyspozycji stół z zestawem bil, trójkąt, kije o długości od 1,20 m do 1,50 m oraz kredę.

Cena za godzinę wynajmu - 10 złotych.

NAJPOPULARNIEJSZE ODMIANY

 

Ósemka - rodzaj gry w bilard dla dwóch osób, w której każdy z graczy wbija bile należące swojej grupy (tzw. pełne lub połówki) do łuz. Po wbiciu wszystkich swoich bil gracz może wygrać partię, wbijając prawidłowo czarną bilę nr 8 do zadeklarowanej łuzy. Przedwczesne wbicie bili nr 8, wbicie jej do niezadeklarowanej łuzy lub faul podczas jej wbicia, skutkują natychmiastowym przegraniem partii.

ZASADY GRY W ÓSEMKĘ.

Dziewiątka – jedna z odmian gry w bilard amerykański, rozgrywana przy pomocy białej bili zagrywającej oraz dziewięciu ponumerowanych kolejno bil kolorowych, które należy uderzać od numeru najniższego do najwyższego.

ZASADY GRY W DZIEWIĄTKĘ

WAŻNE ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁU

Bezpośrednio przy stole absolutnie nie pijemy żadnych napojów.

Bezwzględnie nie wolno stawiać szklanek ani butelek na stole bilardowym, Dotyczy to zarówno pola gry, jak i band. Nieprzestrzeganie tego łączy się z uiszczeniem opłaty specjalnej w wysokości 500 złotych.

Nie palimy w pomieszczeniu, w którym mieści się stół bilardowy, szczególnie dlatego, że nasz obiekt jest przeznaczony dla osób niepalących.

 

Jakiekolwiek uszkodzenie sukna i innych części stołu, w tym zalanie sukna i uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania stołu zobowiązuje sprawcę uszkodzeń do pokrycia kosztów wymiany sukna lub naprawy uszkodzonego elementu stołu  w wysokości 1500 złotych.

Osoby nietrzeźwe nie będą dopuszczane do gry.

 

Wynajęcie stołu jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad.

bottom of page